במקום גלולות: האם התקן תוך-רחמי מתאים גם לצעירות שטרם ילדו?